"

    «Tmpedagog» taslamanyň maksady: Türkmen pedagoglarynyň başarnyklaryny, iş tejribesini, döredijiligini, üstünliklerini, aýratynlyklaryny öwrenmek we paýlaşmak. . . . «Tmpedagog» taslamanyň maksady: Türkmen pedagoglarynyň başarnyklaryny, iş tejribesini, döredijiligini, üstünliklerini, aýratynlyklaryny öwrenmek we paýlaşmak. . . . «Tmpedagog» taslamanyň maksady: Türkmen pedagoglarynyň başarnyklaryny, iş tejribesini, döredijiligini, üstünliklerini, aýratynlyklaryny öwrenmek we paýlaşmak.