Habarlaşmak üçin

Bellikleriňizi, teklipleriňizi, sahypamyzyň maksadyna laýyk gelýän maglumatlaryňyzy ugradyp bilersiňiz.
Bu ýerde başartmasa tmpedagog@sanly.tm elektron poçta ugradyp bilersiňiz.
Haty ugratmakdan öň "Biz barada" bölüminde ýerleşdirilen düzgünler bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.