17.03.2023 Täzelikler19 .

Ene keşbi suratlarda


Halkara zenanlar - 8-nji mart we “Nowruz” baýramy mynasybetli Balkan welaýat Balkanabat şäherindaki daşary ýurt dillerini çunlaşdyryp öwredýän 2-nji orta mekdebinde ýaşajyk suratkeşleriň arasynda “Ene keşbi” ady bilen bäsleşik geçirildi. 6-7-nji synp okuwçylaryn arasynda geçirilen bäsleşikde höwesjeň suratkeşleriň 30-a golaýy gatnaşyp, öz käbesiniň keşbini surata geçirdiler.

 Emin agzalaryň gelen netijesine görä, Mahtumowa Zyyada, Amanyýazow Nurgeldi, Seýitgeldiýewa Selime dagylary ýeňiji diýip yglan edildi. Olar mekdebiň hormat hatlary bilen dabaraly ýagdaýda sylaglanyldy.

Gurbanyýazow Ýazgylyç,
Balkanabat şäherindaki daşary ýurt dillerini çunlaşdyryp öwredýän
2-nji orta mekdebiniň rus dili mugallyny.Tmpedagog