03.01.2023 Täzelikler12 .

Türkmenistanly mekdep okuwçylary Halkara onlaýn matematika bäsleşiginde şowly çykyş etdiler


Ýakynda Taýland Patyşalygynda Halkara onlaýn matematika bäsleşigi (Online International Math Challenge 2022) geçirildi. Bu bäsleşige mekdep oluwçylary Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň ýanynda döredilen «Sanly çözgüt IT meýdança» hojalyk jemgyýetinde gatnaşdylar. 6 görnüş boýunça geçirilen halkara bäsleşige 81 döwletden 5 müňden gowrak zehinli okuwçy gatnaşdy.  Halkara bäsleşige Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylaryndan saýlanan topar hem gatnaşdy. Topar bäsleşikde üstünlikli çykyş etdi.

turkmenportal.com


Tmpedagog