09.01.2023 Döredijilik5 .

Gar ýagyp dur


Dünýäniñ kämilligi deý,
Ynha, ýene gar ýagyp dur.
Göwünleñ tämizligi deý,
Ynha, ýene gar ýagyp dur.

Nur berip gyşyñ gününe,
Meñzäp sährañ ak gülüne,
Don düşäp türkmen düzüne,
Ynha, ýene gar ýagyp dur.

Ýatladyp dañlañ aklygyn,
Artdyryp kalplañ şatlygyn,
Dolap dünýäniñ ýaşlygyn,
Ynha, ýene gar ýagyp dur.

Görkezip arşyñ sungatyn,
Duýýarys gyşyñ gymmatyn,
Bezäp tebigat kamatyn,
Ynha, ýene gar ýagyp dur.


Aýjemal Gaýlyýewa,
Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini
çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen
2-nji orta mekdebiň mugallymy.

“Garagum”, 2016 №3.

Tmpedagog