22.02.2023 Döredijilik9 .

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar


«Watan diňe halky bilen Watandyr!
Döwlet diňe halky bilen döwletdir!».
Bu dürdäne jümle älem-jahana,
Iliň bilen bir bolmagy öwretdi.

Gül Diýary beslär baky bahara,
Siziň bilen dünýäň ýüregi joşýar.
Şan getirer bu döwletli Watana,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

Halkyň sarpalany, Hakyň halany,
Siz bilen bagta ýar tutumly işler.
Watanyň geljegi, göwünleň ýazy,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

Mertden dörär merdanalyk mekdebi,
Gujurly, joşgunly, gaýratly güýçler.
Gursagynda atalaryň messebi,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

Ynamy, yhlasy, dünýäň ykbaly,
Siziň bilen gelsin baharlar, gyşlar.
Watanyň guwanjy, döwrüň ak ýoly,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

Aýjemal GAÝLYÝEWA,
pedagog, şahyr.

"Edebiýat we sungat" gazeti, 17.02.2023

Tmpedagog