03.01.2023 Gutlaglar54 .

Gutlaglar barada


Mugallymlaryň we olaryň taýýarlaýan okuwçylarynyň üstünliklerini, baýraklary, doglan günleri mugallymlaryň kärdeşleri, okuwçylaryň ata-eneleri tarapyndan aýdylan gutlag sözleri ýerleşdiriler.


www.tmpedagog.com.tm

Tmpedagog