03.01.2023 Bäsleşikler62 .

Bäsleşikler barada


Mugallymlaryň we olaryň taýýarlaýan okuwçylarynyň gatnaşyp biljek dürli ýerlerdäki bäsleşikler bu ýerde ýerleşdiriler

Ähli bäsleşik gurnaýjylaryň yglany bir ýere toplanmak bilen mugallymlara ýeňillik bolar.


www.tmpedagog.com.tm

Tmpedagog